Volwassenen

Leg het mij uit en ik vergeet het. Laat het me zien en ik onthoud het misschien, maar betrek mij erbij en ik begrijp het. 
Chinees gezegde

Aan het werk met jezelf

Praten over wat je bezighoudt, is prettig. Zeker als je het gevoel hebt door de ander gezien en gehoord te worden.

Praten is alleen niet altijd voldoende om iets te veranderen aan je leefsituatie. Het vraagt ‘actief aan het werk gaan’ om te ervaren wat er niet goed gaat en hoe het beter kan. Uitdrukking geven aan je gevoelens is met behulp van woorden vaak ook lastig als je nog geen inzicht in de situatie hebt. Of, als je wel inzicht hebt maar dit alleen een cognitief weten is en je het niet kunt voelen: materiaal kan je de ervaring opleveren die je nodig hebt.

Hoe jij omgaat met de taken in je leven

Het werken met beeldend materiaal levert je informatie over hoe je werkt, wat je prettig vindt en wat vooral niet. Hoe je met bijvoorbeeld klei of hout werkt, zegt iets over hoe je in je dagelijkse leven omgaat met taken. Dat wat je verandert wilt zien, omdat je bijvoorbeeld last hebt van een perfectionistische, chaotische of juist te starre werkmethode, kun je duidelijk krijgen. Ofwel: je kijgt inzicht in jouw manier van werken.

Je kunt vervolgens binnen het beeldend werken ook oefenen met een andere manier van omgaan met je taken. Je onderzoekt met behulp van het materiaal welke andere manieren van werken er zijn en welke manier dan voor jou het prettigste voelt. Dat wat je geoefend en ervaren hebt tijdens de therapie, kun je uiteindelijk ook gaan oefenen in de praktijk. Omdat het niet alleen een kwestie is van weten, maar ook van kennen, wordt het makkelijker om de vertaalslag te maken naar andere, dagelijkse taken.

Ervaringen opdoen waaraan je behoefte hebt

Een ander voordeel van werken met beeldend materiaal is dat je ervaringen op kunt doen, die je eerder gemist hebt.

Een mens maakt in zijn of haar leven een ontwikkelingsproces mee. Soms heb je het gevoel bepaalde aandacht gemist te hebben. Vaak zijn dit gevoelens die je al jong hebt moeten missen. Het aanraken van zacht materiaal of juist het werken met natte, glibberige materiaal helpt personen om alsnog die gevoelens te ervaren en eigen te maken, die ze in de periode, waarin die behoefte gewoonlijk speelt, hebben moeten missen.

In periodes met stressvolle gebeurtenissen zul je juist dit soort ervaringen extra voelen. Bij bijvoorbeeld rouw of verlieservaringen heb je doorgaans meer behoefte aan zachtheid en begrip. Hoewel je ook juist het tegenovergestelde kunt ervaren en behoefte kunt voelen om materiaal te vernielen. Frustratie, verdriet en boosheid zoeken dan een weg naar buiten.

Bij alle gevoelens en ervaringen hebben personen andere behoeften. Deze zijn bovendien tijd-, cultuur- en persoonsgebonden en pakken dus voor iedereen anders uit. We gaan dan ook op zoek naar dat wat jíj nodig hebt!