Verwijzers

Door zaken te benoemen en aan te gaan, gaat de energie stromen.
Frank van Mierlo

Het beste voor je cliënt

Als arts en/of behandelaar wil je graag  je cliënt zo goed mogelijk ondersteunen en van advies voorzien. Je wilt eigenlijk simpelweg het beste voor je cliënt. Om iemand goed te kunnen behandelen en/of door te verwijzen is kennis belangrijk. Nog veel belangrijker is echter dat de cliënt het gevoel krijgt gehoord te worden. Dit geldt niet alleen voor de cliënt, maar ook voor jou als behandelaar. Je wilt een betrouwbaar en deskundig persoon tegenover je, die je ook eerlijk zegt als de cliënt niet op de juiste plaats is.

Goede communicatie, regelmatig overleg en gedegen verslaglegging zijn essentiële kwaliteitsonderdelen die ‘de Vormende Hand’ te bieden heeft. Daarmee kun je als behandelaar ook een gedegen verhaal naar je cliënt leveren.

Dit heeft beeldende creatieve therapie te bieden

Beeldende creatieve therapie heeft juist veel te bieden bij cliënten die moeilijk hun gevoelens onder woorden kunnen brengen of juist zó goed met woorden overleg kunnen dat zij geen aansluiting vinden bij hun gevoelens en de signalen, die hun lichaam aangeeft.

Heb je het idee of gevoel niet de aandacht  te kunnen besteden aan en/of aansluiting te kunnen vinden bij je cliënt (bijvoorbeeld op verbaal niveau)? Dan is dat mogelijk het moment om de voordelen en mogelijkheden van beeldende creatieve therapie in te zetten. Het is zelfs mogelijk dat de therapie voor deze cliënt ook nog eens door de zorgverzekeraar vergoed wordt.

Diagnose

Een beeldend vaktherapeut mag een creatief therapeutische diagnose stellen. Deze diagnose vormt een onderdeel voor de beeldvorming van een psychiater om de uiteindelijke diagnose te kunnen vaststellen. Het voordeel van de beeldende therapie is dat er andere elementen waargenomen kunnen worden dan binnen verbale therapieën en testsituaties. Vaktherapie vormt daarom een waardevolle aanvulling.