Vergoedingen

In elke situatie heb je keuzes, al is het maar welke houding je kiest.
J. M. Knowlton

Vergoeding door zorgverzekeraars

Beeldende creatieve therapie wordt door verschillende ziektekostenverzekeraars vergoed, mits je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Dit kan je een gedeeltelijke vergoeding per sessie opleveren of er is een vast budget beschikbaar. Hoe dit bij jouw ziektekostenverzekering is geregeld, weet jouw verzekeraar je het beste te vertellen.

Ook is een overzicht te vinden op de site van zorgwijzer.nl.

Let op!

Er zijn sinds januari 2011 verzekeraars die vaktherapie niet langer meer vergoeden. Vraag goed na of ‘vaktherapie’ wordt vergoed!

Aftrekpost specifieke zorgkosten

Voor de kosten, die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, is het in veel gevallen mogelijk om een deel van de kosten terug te krijgen via de aangifte voor de inkomstenbelasting. Vraag je belastingadviseur of de Belastingdienst hiernaar.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Er zijn ook mogelijkheden om begeleiding in te kopen via de persoongebonden budget. Het gaat dan niet om therapie, maar de therapeut kan wel begeleiding bieden dat past bij de persoon in kwestie.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan vooral contact op telefoonnummer 06-14755529.