Publicaties

We leven niet zoals we willen, maar zoals we kunnen. 
Menander

Artikelen

Op 9 september 2011 is er een artikel verschenen in de regionale krant ‘Zicht Op’. Klik hier om het artikel te openen.

Onderzoek & innovatie

Er is steeds meer bekend over personen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en een gemiddelde tot hoge inteligentie. Een bekend gegeven bij ASS zijn de problemen die ervaren worden op de sociale interactie. Je zou kunnen concluderen dat sociale beroepen, waaronder ook het vak van creatief therapeut valt, voor personen met ASS uitgesloten is. Is dat eigenlijk wel zo? Deze stelling blijkt niet te kloppen.

Er zijn wel degelijk personen met ASS in de sociale beroepen werkzaam. Arja Diepstraten heeft zich in haar onderzoek dan ook niet gericht op de vraag óf een persoon met ASS werkzaam kan zijn in deze sector. Het onderzoek richt zich op de vraag wat helpend en belemmerend is voor een persoon met ASS binnen dit beroep.

Het gaat hier om een emanciperend onderzoek voor de steeds verder toenemende groep van personen met ASS. Het geeft daarnaast ook het inzicht aan álle mensen dat: ook al kom je persoonlijk beperkingen tegen, dit wil niet zeggen dat je daarmee automatisch beperkt bent in je mogelijkheden. Je zult dan wel je eigen weg moeten vinden hoe je ermee kunt omgaan. Het gaat om het accepteren van de beperking en het onderzoeken waar je mogelijkheden zich bevinden. De mogelijkheden die de respondenten voor personen met ASS zien, staan in dit onderzoek beschreven.