Deskundigheid

De vrucht valt plotseling van de boom, maar het rijpen heeft tijd nodig. 
Shri Nisargadatta Maharaj

Hoe je weet of een therapeut deskundig is

Beeldende creatieve therapie wordt gerekend tot de vaktherapeutische beroepen, waartoe ook dans-, muziek-, drama- en psychomotorische therapie behoren. De naam creatieve therapie is geen beschermde naam. Iedereen kan zichzelf ‘creatief therapeut’ noemen. Dit is de reden dat er behoefte ontstond aan een beschermde naam en zijn de bovenstaande therapievormen verenigd onder de naam ‘vaktherapie’.

De vaktherapieën zijn ondergebracht onder de vakvereniging Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Vaktherapeuten hebben een beroepscode en een tuchtcommissie. De beroepscode verwacht van de aangesloten therapeuten dat zij zichzelf blijven bijscholen binnen hun vak. Bij een (kandidaat)geregistreerd therapeut wordt gecontroleerd of deze bijscholing, maar ook onder andere het volgen van supervisie, daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De registratie bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) geeft een verwijzer of een cliënt zodoende houvast in de professionaliteit en de deskundigheid van de therapeut. De registratie staat hiervoor garant.

Praktijk ‘de Vormende Hand’ en de therapeut zijn aangesloten bij bovengenoemde organisaties. Daarnaast is er aansluiting bij de Zelfstandig Gevestigd Vaktherapeuten (ZGVT).