Werkwijze

Ik vorm niet de steen om tot een beeld. Ik bevrijd het beeld dat zit opgesloten in de steen.
Michelangelo

Wat je mag verwachten van de therapie

Het is niet dat je tot een compleet nieuwe persoon ‘gemaakt’ wordt en de problemen voor je opgelost worden. Je wordt ondersteund bij jouw proces, zodat jij jezelf ‘uit de steen kunt bevrijden’ en de weg vindt die het meest passend voor je is (dat kan dus ook betekenen dat je accepteert dat je in ‘de steen’ zit en erin blijft). Jij creëert je eigen beeld, letterlijk en figuurlijk, van jezelf. Jij bent degene die het werk doet. Je hoeft het echter niet alleen te doen. Een positieve benadering en ondersteuning geven jou de kracht om dat voor elkaar te krijgen.

Het stappenplan is alsvolgt:

  • Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek, dat wordt gevolgd door een intake (dit gaat vaak samen).
  • Daarna volgen er (doorgaans) een aantal observatiesessies.
  • Vanuit de observatie wordt bepaald waaraan gewerkt wordt aan de hand van behandeldoelen en vindt de behandeling plaats.
  • Uiteindelijk kun je zelf weer verder en wordt de therapie afgesloten.

Kennismaken & intake

Het gaat er in eerste instantie om met elkaar kennis te maken en duidelijk te krijgen waarvoor je komt. Het kan dan om jezelf gaan, maar het kan ook een vraag zijn voor je zoon of dochter. Voelt de eerste kennismaking goed, dan kan de intake plaatsvinden. In veel gevallen zal dit bij een volwassene meteen tijdens de kennismaking plaatsvinden. Bij een kind of jongere zal dit meestal apart zijn van de kennismaking en vindt de intake plaats samen met (één van) de ouders. De ouder(s) vormt (of vormen) een houvast in het gesprek en kan het kind ondersteunen in het vertellen van het verhaal. Bij jongeren kan de wens bestaan om het gesprek zonder de ouders te doen. Laat dit dan ook weten! Het gaat tenslotte om jouw proces!

Observatieperiode

Er volgen doorgaans drie observatiesessies. Gedurende deze sessies krijgen we de kans elkaar beter te leren kennen. Het woord ‘observatie’ is géén éénrichtingsverkeer. Het gaat er niet alleen om dat de therapeut jou observeert. Jij observeert ook de therapeut! Het is tenslotte belangrijk dat je jezelf goed voelt bij de persoon in kwestie.

Behandelplan & behandeling

Intussen heeft de therapeut een indruk over wat je goed kunt, welke materialen je prettig vindt om mee te werken en waar knelpunten zitten. Ná de observatiesessies wordt bepaald wat de therapeut voor je kan betekenen en of jij je goed voelt bij de therapeut en verder met haar wilt. Zo ja, dan wordt er een behandelplan geschreven (met daarin de therapiedoelen) als voorstel voor de behandeling en deze wordt met jou doorgesproken. Als jij je erin herkent en de behandeldoelen passen bij jouw wensen, kan de eigenlijke behandeling beginnen.

Gedurende het therapietraject houden we elkaar goed op de hoogte hoe het gaat. Tussendoor zullen we evalueren of we nog steeds op de goede weg zitten.

Einde therapie & verslag

We komen uiteindelijk in overleg op het punt dat je zelfstandig (en met de mensen om je heen) verder kunt. De therapie wordt dan afgebouwd en/of gestopt.

De therapie wordt afgesloten met een eindevaluatiegesprek en je krijgt een eindverslag. In dit verslag staat beschreven met welke doelen we begonnen zijn, waaraan je gewerkt hebt en waar je nu staat.