Creatieve therapie

Gedachte voor gedachte geven wij vorm aan ons bestaan.
Annemarie Postma

Op non-verbale wijze uiten van gevoelens

Creatieve therapie maakt gebruik van de creatieve mogelijkheden die ieder mens heeft om gevoelens op non-verbale wijze te kunnen uiten. Het voordeel van de creatieve therapie is dat:

  • Je uitdrukking kunt geven aan datgene wat binnenin jou leeft zonder daarvoor per se woorden te hoeven gebruiken. Soms is het namelijk niet (of onvoldoende) mogelijk om gevoelens en emoties te verwoorden die je met je meedraagt.
  • Je zó goed van woorden gebruik weet te maken dat je daarmee niet meer toekomt aan je gevoel. De gevoelens krijgen via het gebruik van het materiaal kans om uit te spreken wat het hoofd rationeel weet uit te schakelen.

In beide gevallen kan het voor jou zinvoller zijn om te kiezen voor creatieve therapie in plaats van bijvoorbeeld psychotherapie.

Via beeldend materiaal

Bij de beeldende creatieve therapie wordt bij de behandeling gebruikgemaakt van beeldend materiaal, zoals: klei, textiel, hout, steen, metaal, verf- en tekenmaterialen. De manier waarop je werkt en het werkstuk dat door jou gemaakt wordt, levert jezelf en de therapeut informatie. Het gaat om informatie over jouw belevingswereld, je vaardigheden, de verhouding met je omgeving en de problemen die je daarin ervaart. De expressie en vormgeving van je emoties en gevoelens bevordert een (ontwikkelings-, genezings- en/of acceptatie)proces en/of helpt het verminderen van de door jou ervaren problemen.

Zelf ervaren & handelen

Creatieve therapie is een grotendeels ervarings- en handelingsgerichte therapie. Het betekent dat je in het hier-en-nu ervaringen opdoet wat het beeldend materiaal voor jou doet. Je bent zowel fysiek als psychisch bezig met de problemen die spelen. Er wordt vervolgens betekenis gegeven aan de ervaringen die je tijdens het beeldend werken opdoet. Je kunt daarmee vervolgens verbanden gaan leggen naar jouw dagelijks leven. Het gaat dus niet om louter het creatief bezig zijn en het maken van een ‘mooi vormgegeven’ werkstuk. Het gaat erom wat het werken met het beeldend materiaal jou oplevert om een volgende stap te zetten in je leven.

Met je handen vorm je het materiaal en via het vormen van het materiaal vorm je jezelf!